Giới thiệu về Nhà Digi

Chúng tôi là ai?

Nhà Digi là một tập hợp các bạn trẻ có đam mê với Marketing, đam mê với Branding, MMO và tất cả các hình thức khác.

Chúng tôi là thế hệ 9x của Việt Nam, vô tình “bén duyên” với Digital, có chung chí hướng, mục đích phát triển bản thân và xa hơn là xã hội

Sứ mệnh của Nhà Digi

  • Lan tỏa giá trị thông qua việc kết nối và nâng tầm con người
  • Kiến tạo sự phát triển bền vững bằng giá trị tri thức và chuyên môn

Hạnh phúc lớn nhất của một con người, theo tháp nhu cầu Maslow chính là được thể hiện bản thân, trình diễn mình, được người khác công nhận. Tuy nhiên, cao hơn cả mức đó chính là tầng Cognitive: Nhu cầu về nhận thức, hiểu biết: – Học để hiểu biết, góp phần vào kiến thức chung.

Ở Nhà Digi, chúng tôi muốn mỗi thành viên đều được tạo điều kiện học hỏi, phát triển bản thân tốt nhất để “Nâng tầm con người”. Từ đó có sự đóng góp, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau tạo nên sự phát triển bền vững bằng “Tri thức và chuyên môn”

Bạn đã sẵn sàng để lên con thuyền tri thức cùng chúng tối chưa